De medewerkers van Flestic

Daar draait het allemaal om. Zij vormen een van de belangrijkste schakels in de waardeketen die we onze klanten bieden. En dan gaat het niet alleen om de ‘human interface’ die ze zijn tussen ons en de organisatie of de kwaliteit waarmee ze hun werk uitvoeren. Maar ook om de creativiteit en vernieuwing die ze kunnen laten zien in productieprocessen. Dat bepaalt uiteindelijk het innovatieve vermogen van onze organisatie.

Als er maatwerkoplossingen nodig zijn, spelen medewerkers een belangrijke rol. Daarvoor is het belangrijk dat medewerkers bekwaam zijn en een flinke portie praktijkervaring hebben, zodat ze een ontwikkelproces van idee tot realisatie in nauw overleg met onze klanten kunnen doorlopen.

Logisch dus dat we veel aandacht besteden aan de medewerker. Dat begint al bij de selectie. Nieuwe medewerkers moeten passen in onze klantgerichte bedrijfscultuur. Daarna leiden we de medewerkers op en scholen we hen bij op het gebied van HACCP-voorschriften en ISO 9001 en 22000-regelgeving. Met als resultaat: de klantwaarde staat voor al onze medewerkers centraal bij alles wat ze doen.

Postadres
Flestic B.V.
Postbus 240
8250 AE Dronten

Bezoekadres
Flestic B.V.
Pioniersweg 32
8251 KN Dronten

Telefoon
+31 321 316 510
E-mail
info@flestic.com